יום ראשון, 24 ביוני 2012

תערוכת יחיד, באר צבע, ב"ש , 2008 Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

אוצר התערוכה- טודי שדה
Curator of the exhibition - Todi Sade
תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva

תערוכת יחיד, באר צבע, באר שבע , 2008 , Solo Exhibition, Beer Tzeva, Beer Sheva